Εμβολιασμοί: Πώς θα καμφθεί η διστακτικότητα και θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη – Οι προτάσεις του ECDC

Ο εμβολιασμός προστατεύει τους ανθρώπους από σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή μολυσματικές ασθένειες. O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι ο εμβολιασμός αποτρέπει 3,5 έως 5 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως. Ωστόσο, παρά τη σημασία των εμβολίων, πολυάριθμες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) δείχνουν ότι οι ανησυχίες ορισμένων ανθρώπων σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων, καθώς και η αντίληψη ότι δεν είναι αποτελεσματικά, αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις προσπάθειες των αρχών δημόσιας υγείας να προωθήσουν την αποδοχή και την υιοθέτηση των εμβολίων.

Έκθεση που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας μελέτης που ασχολήθηκε ειδικά με την αποτελεσματική επικοινωνία γύρω από την ισορροπία οφέλους και κινδύνου του εμβολιασμού, τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον κίνδυνο γύρω από τα εμβόλια και τις ασθένειες, καθώς και τις προσεγγίσεις για την ενίσχυση της επικοινωνίας σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2023, με στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά με:

  • Πώς επικοινωνείται αποτελεσματικά ο εμβολιασμός με έμφαση στα ατομικά και κοινοτικά οφέλη που αντισταθμίζουν τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τον ατομικό κίνδυνο προσβολής από τη νόσο και τα αποτελέσματά της, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τον εμβολιασμό (π.χ. παρενέργειες).
  • Πώς οι άνθρωποι και οι κοινότητες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τα εμβόλια και τις μολυσματικές ασθένειες.
  • Πώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μπορούν να επικοινωνηθούν καλύτερα σε διαφορετικά ακροατήρια με βάση καινοτόμες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις.

Εκτός από τον εμβολιασμό κατά της Covid-19, η μελέτη επικεντρώθηκε, επίσης, στις πρόσφατες εκστρατείες εμβολιασμού κατά της γρίπης, της ιλαράς και του ιού HPV που διεξήχθησαν από οργανισμούς δημόσιας υγείας στην ΕΕ/ΕΟΧ.

Διαβάστε ακόμη...