Εκτεταμένοι έλεγχοι σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας

256EDD1F8C8DCCBA31B8FFCA649EBFC0.jpg

  Στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, έχουν αναπτυχθεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες χρηματοδοτούνται, κυρίως, από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, καθώς και από πόρους του ΕΣΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 μέχρι και σήμερα, η χρηματοδότηση των εν λόγω Μονάδων που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γίνεται σύμφωνα με το νέο μοντέλο κοστολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας ψυχικής υγείας, τηρώντας, παράλληλα, τις σχετικές δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεργασίας για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση μεταξύ των κ. ANDOR – κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ.

Κατόπιν εντολής της Υφυπουργού κας Ζέττας Μ. Μακρή και προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα των επιχορηγήσεων που καταβάλει το Υπουργείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που του υποβάλλονται, διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στα δηλωθέντα στοιχεία των Φορέων, ως προς τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των ωφελουμένων.

Από τα πρώτα αποτελέσματα του ελέγχου, στο σύνολο των εξήντα πέντε (65) Φορέων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των υποβληθέντων στοιχείων σε τριάντα οκτώ (38) Φορείς, δηλαδή σε ποσοστό της τάξης του 58%. Από τη διερεύνηση αυτή, διαπιστώθηκαν στους 18 από τους 38 φορείς, τα παρακάτω:

• Ποσοστό 18,2% των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που δηλώθηκαν από τους Φορείς, επισκέπτονται δύο ή περισσότερα Κέντρα Ημέρας σε διάφορες περιοχές, τις ίδιες ημέρες, στο χρονικό διάστημα ελέγχου.
• Ποσοστό 43% των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που δηλώθηκαν από τους Φορείς, επισκέπτονται δύο ή περισσότερα Κέντρα Ημέρας σε διάφορες περιοχές, στο χρονικό διάστημα ελέγχου.
• Ποσοστό 38,8% αφορά Αριθμούς Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης ωφελούμενων, οι οποίοι διαμένουν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ) στεγαστικού τύπου (Οικοτροφεία, Ξενώνες) κατάλληλα στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και παράλληλα, λαμβάνουν υπηρεσίες από Κέντρα Ημέρας του ίδιου Φορέα ή διαφορετικών Φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στις ΜΨΑ στεγαστικού τύπου.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των τριάντα οκτώ (38) Φορέων που αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα μικρό, αλλά σημαντικό ποσοστό της τάξης του 3%, αφορά λήπτες που φαίνεται να διαμένουν, ταυτόχρονα, σε διαφορετικές Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου, τις ίδιες ημέρες, του ίδιου μήνα.

Στη βάση των παραπάνω, αναγνωρίστηκε η ανάγκη διενέργειας πιο εξειδικευμένων ελέγχων. Το Υπουργείο Υγείας, συνεργάστηκε με προβλεπόμενους από τις διατάξεις φορείς, όπως η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και προχώρησε σε διασταυρώσεις των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους παραπάνω 38 Φορείς. Από τις διασταυρώσεις των στοιχείων, δεν ταυτοποιήθηκαν ΑΜΚΑ σε ποσοστό 12%.

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο και δίνεται η εντολή διενέργειας εκτεταμένων ελέγχων, στο σύνολο των στοιχείων που δηλώνονται στο Υπουργείο Υγείας, από την έναρξη της εφαρμογή του ισχύοντος μοντέλου κοστολόγησης μέχρι και σήμερα.

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.