Τι ισχύει για τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα

Η δωρεά οργάνων μπορεί να είναι στάση ζωής, αλλά πλέον, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χώρα μας. Κι αυτό γιατί οι  μεταμοσχεύσεις ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μόλις 66 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων – 40 από πτωματικούς δότες και 26 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας, με νέα απόφαση του καθορίζει τον τρόπο αλλά και τις τεχνικές λεπτομέρειες τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής δήλωσης προσφοράς οργάνων .

Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να εκφράσει τη βούλησή του για τη δωρεά ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, σύμφωνα με την απόφαση, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση με την οποία εγγράφεται στο ενιαίο εθνικό μητρώο δωρητών, που τηρείται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Αντίστοιχα, οι ενήλικοι πολίτες έχουν δυνατότητα να εκφράσουν την αντίθεση τους στη δωρεά οργάνων, με σχετική δήλωση και εγγραφή στο «μητρώο αρνητών», ενώ διατηρεί το δικαίωνα να αλλάξει γνώμη, αφού, ανα πάσα στιγμή, κάθε πολίτης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το ένα ή το άλλο μητρώο.

Πάντως, όσοι είχαν  δηλώσει δωρητές οργάνων παλιότερα (με βάση το σχετικό νόμο του 1999) θα πρέπει να ανανεώσουν τη δήλωσή τους, καθώς το παλιό μητρώο παύει να ισχύει.

Εάν διαγνωστεί εγκεφαλικός θάνατος και δεν υπάρχει εγγραφή σε κανένα μητρώο, την απόφαση για δωρεά οργάνων λαμβάνει η οικογένεια.

Σε περίπτωση που διαγνωστεί εγκεφαλικός θάνατος και δεν υπάρχει εγγραφή σε κανένα μητρώο, την απόφαση για δωρεά οργάνων λαμβάνει η οικογένεια.

Διαβάστε ακόμη...