Κατηγορία: Ειδήσεις

Να μπει τάξη στα προνοιακά επιδόματα

Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγύης, συνενώσεις με δικτυακή μορφή, αξιοποίηση των ιδρυμάτων παροχής υπηρεσιών φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης, …