Αυξάνεται για το 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ

Αυξάνεται, ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) σε 2,088 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε 87.000.000 ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (φάρμακα της λίστας 1A του ν. 3816/2010) και 2.001.000.000 ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ.

Τα παραπάνω ορίζονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται και οι οφειλές clawback των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019.

Ειδικότερα, τα ποσά, όπως έχουν προκύψει μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν μέχρι και σε 36 δόσεις, με την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής (rebate) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-2018.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει της ρύθμισης.

Διαβάστε ακόμη...