Αυστηρότερες οι ευρωπαϊκές διατάξεις για τα πρόσθετα τροφίμων

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την έκδοση δύο ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικών με τις λεγόμενες αρτυματικές ύλες, δηλαδή τις ύλες που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τη γεύση και την οσμή των τροφίμων και οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων όπως αναψυκτικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, δημητριακά, κέικ, γιαούρτια, κ.ά. Με βάση τις σημερινές νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, εφεξής, μόνον οι αρτυματικές ύλες που θα περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους από την ΕΕ καταλόγους θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία τροφίμων. Οι κατάλογοι θα διατίθενται επίσης σε μια βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο που θα επιτρέπει στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις εθνικές αρχές ελέγχου των τροφίμων να διαπιστώνουν εύκολα ποιες αρτυματικές ύλες επιτρέπονται στα τρόφιμα.


«Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSΑ) και άλλους επιστημονικούς φορείς, αυτή η νομοθεσία σχετικά με τις αρτυματικές ύλες θα βελτιώσει σημαντικά τη διαφάνεια των πληροφοριών τόσο για τους πολίτες, όσο και για τη βιομηχανία. Θα είναι ευκολότερο για όλους τους ενδιαφερομένους να γνωρίζουν ακριβώς ποιες αρτυματικές ύλες μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» δήλωσε ο Τζον Ντάλι, Επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών.

Τα δύο νέα νομοθετήματα αναμένεται ότι θα διασαφηνίσουν και θα εναρμονίσουν τη χρήση των αρτυματικών υλών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Ειδικότερα:

-Ο πρώτος κανονισμός προβλέπει ένα νέο πανευρωπαϊκό κατάλογο των αρτυματικών υλών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 22 Απριλίου 2013, παρέχοντας έτσι στη βιομηχανία τροφίμων αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες. Όλες οι αρτυματικές ύλες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα απαγορευτούν μετά την παρέλευση μεταβατικής περιόδου 18 μηνών.

-Ο δεύτερος κανονισμός αφορά μεταβατικά μέτρα για άλλα αρτύματα όπως οι αρτυματικές ύλες που δεν παράγονται από τρόφιμα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 22 Οκτωβρίου 2012.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει πάνω από 2 100 εγκεκριμένες αρτυματικές ύλες. Άλλες 400 αρτυματικές ύλες θα παραμείνουν στην αγορά έως ότου η EFSA ολοκληρώσει την αξιολόγησή της. Οι εν λόγω αρτυματικές ύλες χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν ήδη αξιολογηθεί ως ασφαλείς από άλλους επιστημονικούς φορείς. Μια αρτυματική ύλη μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν η χρήση της πληροί τους ακόλουθους όρους:

-βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, στο επίπεδο της προτεινόμενης χρήσης·

-η χρήση της δεν παραπλανά τον καταναλωτή.

Κατά την έγκριση αρτυμάτων μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι σχετικοί παράγοντες. Σε αυτούς είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δεοντολογία, η παράδοση ή το περιβάλλον.

Τέλος οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν το καθήκον να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που περιέχουν οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αρτυματική ύλη αποσύρονται από την αγορά. Πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εν λόγω ύλη μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *