Αντιγηραντικά αποτελέσματα μέσα σε 8 εβδομάδες

Ζήσης Ψάλλας

Μια κλινική μελέτη δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε τη βιολογική ηλικία μας (όπως μετριέται από το ρολόι Hormath 2013 DNAmAge) για περισσότερο από τρία χρόνια μέσα σε οκτώ εβδομάδες, μόνο με δίαιτα και αλλαγές στον τρόπο ζωής που εξισορροπούν τη μεθυλίωσης του DNA.

Η μελέτη ήταν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή που διεξήχθη σε 43 υγιείς άνδρες ηλικίας 50-72 ετών. Το πρόγραμμα θεραπείας 8 εβδομάδων περιλάμβανε φυτοκεντρική διατροφή, ύπνο, άσκηση και χαλάρωση, καθώς και συμπληρωματικά προβιοτικά και φυτοθρεπτικά συστατικά. Το αποτέλεσμα ήταν μια στατιστικά σημαντική μείωση της βιολογικής ηλικίας, άνω των τριών ετών ανανέωση, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (20 άτομα).

Η μελέτη διεξήχθη από το Ινστιτούτο Ερευνών του Helfgott, με εργαστηριακή βοήθεια του Πανεπιστημίου Yale ενώ τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στο Πανεπιστήμιο McGill και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Φυσικής Ιατρικής.

Η επικεφαλής της μελέτης, Kara Fitzgerald, δήλωσε ότι «το συνδυασμένο πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάστηκε για να στοχεύει έναν συγκεκριμένο βιολογικό μηχανισμό που ονομάζεται μεθυλίωση του DNA και συγκεκριμένα τα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA που έχουν αναγνωριστεί ως εξαιρετικά προγνωστικά της βιολογικής ηλικίας. Υποψιαζόμαστε ότι αυτή η εστίαση ήταν ο λόγος για τον αξιοσημείωτο αντίκτυπό της μελέτης. Αυτά τα πρώιμα αποτελέσματα φαίνεται να είναι συνεπή με -και επεκτείνουν σε μεγάλο βαθμό- τις λίγες υπάρχουσες μελέτες που μέχρι στιγμής έχουν εξετάσει τις πιθανότητες αναστροφής της βιολογικής ηλικίας με μια ασφαλή, μη φαρμακευτική παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή εγγράφουμε συμμετέχοντες σε μια μεγαλύτερη μελέτη που αναμένουμε ότι θα επιβεβαιώσει τα ευρήματα».

Ο κορυφαίος επιγενετιστής Moshe Szyf του Πανεπιστημίου McGill και συν-συγγραφέας της μελέτης πρόσθεσε: "Η μοναδικότητα της προσέγγισης είναι ότι η δοκιμή σχεδίασε μια φυσική στρατηγική για να στοχεύσει το σύστημα μεθυλίωσης του σώματός μας. Αυτή η μελέτη παρέχει την πρώτη εικόνα στη δυνατότητα χρήσης φυσικών αλλαγών για τη στόχευση επιγενετικών διεργασιών και τη βελτίωση της ευημερίας και ίσως ακόμη και της μακροζωίας".

Τα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA έχουν γίνει ένα κορυφαίο μέσο με το οποίο οι επιστήμονες αξιολογούν τη βιολογική γήρανση, έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συσσώρευση βλάβης και απώλειας λειτουργίας στα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα μας. H σταδιακή βλάβη προκαλεί ασθένειες της γήρανσης.

Διαβάστε ακόμη...