Αναβαθμίζεται η νευροχειρουργική κλινική του 251 ΓΝΑ

Ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού της νευροχειρουργικής κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκήρυξε η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω προμήθεια, προϋπολογισθείσας αξίας 953.064,00 ευρώ, θα συµβάλει στην εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου, τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του και στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών του, αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Εξουσιοδοτήθηκε ο διοικητής της Υπηρεσίας Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ άλλων για τη σύνταξη του απαραίτητου τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού.

Η απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 13:16:26 μ.μ.). 

Διαβάστε ακόμη...