Ακόμα και χαμηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων

Θάνος Ξυδόπουλος

Η παρατεταμένη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και στεφανιαίας νόσου, ακόμη και όταν τα επίπεδα είναι χαμηλά.

Αυτό έχει αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, από ερευνητές του Karolinska Institutet και του Helmholtz Zentrum München σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Planetary Health.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι τρέχουσες οδηγίες ποιότητας του αέρα δεν παρέχουν επαρκή προστασία», ανέφερε ο Petter Ljungman, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Ιατρικής στο Karolinska Institutet και συγγραφέας του άρθρου.

Η μελέτη είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή συνεργασία και περιλαμβάνει πάνω από 137.000 συμμετέχοντες από έξι διαφορετικές ομάδες στη Σουηδία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία που παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 17 χρόνια.

Οι ερευνητές διερεύνησαν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ εγκεφαλικού επεισοδίου ή οξείας στεφανιαίας νόσου και παρατεταμένης έκθεσης με τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 (σωματίδια με μάζα μικρότερη από 2,5 μικρά σε διάμετρο), στο διοξείδιο του αζώτου (NO2), στον αιθάλη και το όζον (Ο3).

«Ανακαλύψαμε ότι υπάρχει 10% αύξηση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου για κάθε αύξηση 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα. Η μελέτη μας δείχνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στις αστικές περιοχές συμβάλλει στον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ακόμη και μετά από προσαρμογή για τον θόρυβο», είπε η Annette Peters, Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Επιδημιολογίας στο Helmholtz Zentrum München, η οποία ηγήθηκε της μελέτης από τη γερμανική πλευρά.

Οι ερευνητές μπόρεσαν επίσης να συνδέσουν το διοξείδιο του αζώτου και την αιθάλη με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Αλλά μόνο το διοξείδιο του αζώτου συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Κάθε 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αύξηση του διοξειδίου του αζώτου στον αέρα σημείωσε αύξηση 4% στον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Ωστόσο, η μελέτη δεν μπορεί να δημιουργήσει αιτιώδη σχέση.

Οι αρνητικές επιδράσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και του διοξειδίου του αζώτου φάνηκαν επίσης όταν οι αναλύσεις περιορίζονταν σε συμμετέχοντες που εκτίθενται σε επίπεδα κάτω από τα όρια που καθορίζονται από τον ΠΟΥ και την ΕΕ (10 και 25 μg/m³ αντίστοιχα για PM2.5 και 40 μg/m³ για NO2). «Αυτό είναι ανησυχητικό και έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πόσο επιθετικά πρέπει να προσπαθούμε για καλή ποιότητα αέρα για την πρόληψη κοινών και σοβαρών ασθενειών», είπε ο Petter Ljungman.

Διαβάστε ακόμη...