Οριστικοποιήθηκαν 16 συμβάσεις προμηθευτών υγείας

Οριστικοποιήθηκαν από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ), 16 νέα σχέδια συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, τα οποία θα … ισχύσουν ενιαία για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, διασφαλίζοντας και μείωση των τιμών σε αναλώσιμα υλικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα σχέδια εγκρίθηκαν μετά από δύο συνεδριάσεις του Συντονιστικού στις 6 και στις 16 Μαΐου, υπό τη προεδρία της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Α. Δρέττα, και με τη συμμετοχή του Διοικητή του ΙΚΑ, Ρ. Σπυρόπουλου, του Διοικητή του ΟΑΕΕ, Γ. Βουδούρη, του Προέδρου του ΟΠΑΔ, Κ. Σουλιώτη, του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ, Χρ. Μπουρσανίδη, του εκπροσώπου του ΣΕΒ, Κ. Ραβάνη, και υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΓΑ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Τα σχέδια που εγκρίθηκαν αφορούν:

Σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών (με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων).

Σύμβαση προμήθειας φαρμάκων.

Σύμβαση με διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων.

Σύμβαση Νοσοκομειακής Περίθαλψης:

• για τα συνήθη τμήματα

• για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

• για νοσηλεία στη νεογνική μονάδα

• για αρθροπλαστικές επεμβάσεις

• για εξωσωματική λιθοτριψία

• για διενέργεια ακτινοθεραπείας με “GAMMA KNIFE – X KNIFE”

• για διενέργεια ακτινοθεραπείας με “CYBER KNIFE”

Σύμβαση με Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης <κλειστής νοσηλείας και ημερήσιας φροντίδας>.

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υγείας, με μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης Νοσοκομείων & Κλινικών, καθώς και με αντίστοιχες μονάδες εκτός νοσοκομείων & ιδιωτικών κλινικών.

Σύμβαση Παροχής Φυσικοθεραπευτικών Πράξεων.

Σύμβαση στο πλαίσιο της Ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων.

Οι συμβάσεις αυτές περιέχουν ενιαίους όρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και αφορούν στη λειτουργία των Μονάδων, τον καθορισμό νοσηλίων, την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και θεραπειών, τα φάρμακα, τα θεραπευτικά μέσα και τις προθέσεις (είδη και ανώτατες τιμές), των οποίων τα βασικά σημεία εστιάζονται στα εξής:

1. Οι οικονομικοί όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις είναι σύμφωνοι με το ισχύον κατά περίπτωση κρατικό τιμολόγιο, τις τιμές του Παρατηρητηρίου ή τις τιμές που καθορίζονται από το Δ.Σ. των Ταμείων, εφόσον αυτές είναι χαμηλότερες του Παρατηρητηρίου.

2. Παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε τιμές και κάτω του κρατικού τιμολογίου.

3. Ορίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης φαρμάκων, ιατρικών πράξεων και η ηλεκτρονική εκκαθάριση των νοσηλίων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της σύμβασης και την καταβολή της αποζημίωσης.

4. Ορίζεται η διάρκεια ισχύος να είναι τριετής για όλες τις συμβάσεις.

5. Παρέχεται το δικαίωμα στα ασφαλιστικά ταμεία να συμβάλλονται ατομικά με τους φαρμακοποιούς ή συλλογικά με τους Συλλόγους (Πανελλήνιο κλπ).

6. Παρέχεται το δικαίωμα στα ασφαλιστικά ταμεία να διακόπτουν τη σύμβαση και πριν τη λήξη της αζημίως, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες, αφού ενημερώσουν δύο μήνες πριν τους ενδιαφερόμενους.

7. Οι ιδιωτικές κλινικές είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν στα ασφαλιστικά ταμεία κλίνες σε όλα τα τμήματα αυτών χωρίς εξαιρέσεις, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση.

8. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών για την τήρηση των συμβάσεων και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των όρων τους, που περιλαμβάνει την επιβολή ποινικής ρήτρας που ορίζεται στο ύψος του 50% των οφειλών του προηγούμενου μήνα.

9. Ειδικεύτηκαν ως αιτίες άμεσης καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, οι ουσιαστικοί όροι «πλαστή, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, οικονομική διαφθορά-φακελάκι, καθώς και κατευθυνόμενες καθ’ υπερβολή εξετάσεις».

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η άμεση προσαρμογή της τιμής όσων αναλώσιμων υλικών δεν έχουν εναρμονισθεί με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, μετά από τις περσινές μειώσεις. Η μεσοσταθμική μείωση για περίπου 1000 υλικά, ανέρχεται σε 35%. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες:

– πλάκες ευθείες αυτοσυμπιεζόμενες πάχους 2,0mm τύπου Α.Ο από κράμα ΤΙ

– βίδες τιτανίου emergency διαφόρων μεγεθών για mini και μικροσκοπικά κατάγματα

– ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής

Ωστόσο, σε άλλες κατηγορίες υλικών παρατηρείται διαφορά έως και 158%. Ενδεικτικά αναφέρονται:

– εμφυτεύματα για αποκατάσταση στροφικού πέταλου ώμου, 158% απόκλιση τιμής

– άρθρωση γόνατος-υβριδιακά, 160% απόκλιση τιμής

– αυτοσυμπιέζουσες κωνικές αυλοφόρες βίδες, 129% απόκλιση τιμής.

Το Παρατηρητήριο Τιμών, μετά από συνεννόηση με το ΣΥΣΠΥ, θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις τιμών για υλικά που δεν βρίσκονται στον αντίστοιχο κατάλογό του και αφορούν αποκλειστικά εξωνοσοκομειακά αναλώσιμα, που χρησιμοποιούνται μόνο από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *